Vestulefacebook icon  

- Novietnes ar liellopiem
Jaunpiebalgas novadā 2018. gadā ir 95 liellopu novietnes, situācija nav būtiski mainījusies no iepriekšējā gada.
Novadā nemainīgi 3 novietnēs ir sasniegts liellopu daudzums robežās no 101 līdz 200 un 4 novietnēs robežās no 201 līdz 500. Krasas izmaiņas nav būtiski skārušas arī mazās un vidējās saimniecības, saglabājot iepriekšējos gados sasniegto liellopu daudzumu.

 Liellopu daudzums novietnē   1-5   6-10   11-20   21-50   51-100   101-200   201-500   KOPĀ 

Novietņu skaits

2018. gadā

Jaunpiebalga 15 10 17 13 3 3 4 65
Zosēni 9 2 5 11 3 - - 30
Kopā  24 12 22 24 6 3 4 95

Novietņu skaits

2017. gadā

Jaunpiebalga 14 11 17 12 5 3 4 66
Zosēni 7 4 7 10 3 - - 31
Kopā  21 15 24 22 8 3 4 97

Novietņu skaits

2016. gadā

Jaunpiebalga 22 14 15 12 5 3 4 75
Zosēni 7 5 3 12 5 - - 32
Kopā  26 19 18 24 10 3 4 107

Novietņu skaits

2015. gadā

Jaunpiebalga 26 15 16 12 5 4 3 81
Zosēni 8 3 6 12 5 - - 34
Kopā  34 18 22 24 10 4 3 115

Slaucamo govju un zīdītājgovju skaits Jaunpiebalgas novadā
Galvenā lauksaimniecības nozare Jaunpiebalgas novadā joprojām ir lopkopība. Novadā 2018. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies zīdītājgovju skaits, savukārt nedaudz samazinājies slaucamo govju skaits. Lai gan ir audzis zīdītājgovju skaits, vadošā novadā ir tieši piena lopkopība.

  2018 2017 2016 2015
Mājlopu skaits Mājlopu skaits Mājlopu skaits Mājlopu skaits
 Jaunpiebalga   Zosēni   Kopā   Jaunpiebalga   Zosēni   Kopā   Jaunpiebalga   Zosēni   Kopā   Jaunpiebalga   Zosēni   Kopā 
 Liellopi  2714 694 3408 2689 722 3411 2850 782 3632 2781 814 3595
Slaucamas
govis
978 303 1281 962 325 1297 997 341 1338 984 339 1323
 Zīdītājgovis  503 20 523 477 21 498 429 58 487 399 56 455

 - Lielākās piena lopkopības saimniecības novadā
11-20 slaucamas govis
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Jaunskanuļi, Vec – Paupi, z/s Kalna Skubiņi, z/s Meža Zīdeņi, Mazrempi, z/s Lejas Strupiņi
Zosēnu pagastā: z/s Skrasti- 19, z/s Vidus Zeikari, Maz- Ķenci

21-50 slaucamas govis
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Jaunķūgi, SIA AB Strauti, z/s Maznaukšēni
Zosēnu pagastā: z/s Slāķi, z/s Rīti, z/s Lejas Slāķi, Jaunzeikari

51 – 100 slaucamas govis
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Vecķūģi, z/s Mazrempi
Zosēnu pagastā: z/s Jaunķenci

101 – 200 slaucamas govis
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Lejas Pentuļi, z/s Lejas Jēci, z/s Uzvaras Kalns

- Lielākās zīdītājgovju saimniecības novadā
11-20 zīdītājgovis
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Vecmauragi, z/s Kalna Jaunskrāģi, Kalna Ķūģi, z/s Vecnaukšēni, z/s Lielkrūzes, z/s Veckleivas, IK Fendt
Zosēnu pagastā: z/s Jaunmigļi

21-50 zīdītājgovis
Jaunpiebalgas novadā: z/s Stalkas

101-200 zīdītājgovis
Jaunpiebalgas novadā: z/s Jaunkleivas, Kalna Vanagi

- Liellopu, slaucamo govju un zīdītājgovju skaits Jaunpiebalgas novadā 2005. - 2018. gads

lopkopiba giagr 

Novadā pakāpeniski pieaug zīdītājgovju skaits, 2005. gadā ir reģistrētas 24 zīdītājgovis, savukārt 2018. gadā ir 523. Trīspadsmit gadu laikā nav novērojams skaita samazinājums.
Slaucamo govju skaits laika periodā no 2005. gada līdz 2018. gadam novadā ir ļoti mainīgs. 13 gadu laikā slaucamo govju skaits nav bijis zemāks par 1075, savukārt liellopu skaits nav bijis zemāks par 2350.

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina