Drukāt

Bioloģiskā lauksaimniecībā saimnieko ar dabiskām metodēm – nelietojot ķīmiski sintezētas vielas, piemēram, pesticīdus, minerālmēslus utml.
Bioloģiskās lauksaimniecības pamatā ir veselīga un bagāta augsne, kas pati spēj pretoties kaitēkļiem un slimībām.
Jaunpiebalgas novadā 2018. gadā 53 saimniecības strādā pēc bioloģiskām metodēm.
Novadā 2018. gadā bioloģiski sertificēts ir ļoti plašs ražošanas nozaru spektrs.

Nozare Saimniecību skaits
Augkopība 51
Dārzeņkopība 21
Piena lopkopība 25
Gaļas liellopu audzēšana 24
Augļkopība 17
Putnkopība 7
Biškopība 6
Truškopība 1
Aitkopība 4
Akvakultūra 3
Savvaļas augu vākšana 2
Citi (savvaļas dzīvnieki, brieži,
zirgi, gliemeži, sliekas u.c.)
1

Novadā bioloģiskajā lauksaimniecībā dominējošās nozares ir augkopība, piena lopkopība, gaļas liellopu audzēšana un dārzeņkopība.