Vestulefacebook icon  

  2018.gads 2017.gads 2016.gads 2015.gads
Jaunpiebalga Zosēni Kopā Jaunpiebalga Zosēni Kopā Jaunpiebalga Zosēni Kopā Jaunpiebalga Zosēni Kopā
Novietnes ar aitām       11 5 16 13 7 20 18 9 27
Dzīvnieku skaits       445 352 797 429 361 790 460 295 755
Aitu mātes       175 170 345 151 151 302 195 90 285

Lielākās aitkopības saimniecības novadā

21 - 50 aitas
Jaunpiebalgas pagastā: Jaundukuļi, Mazmauragi; z/s Uplejas
Zosēnu pagastā: z/s Lejas Ķīši

51 – 100 aitas
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Jāņa kalns, Vec-Baltiņi

101 -200 aitas
Jaunpiebalgas pagastā: z/s Lielmežs

201 - 500 aitas
Zosēnu pagastā: z/s Mazvieķi

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina