Drukāt

logo vidzeme esf

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir uzsācis īstenot projektu “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003).
Projektā “Vidzeme Iekļauj” iesaistījušās visas 26 Vidzemes reģiona pašvaldības, Jaunpiebalgas novada dome ir viena no tām.
Projekta mērķis:
Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm, tiek respektētas mērķgrupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.
Projekta mērķgrupas:
- ārpusģimenes aprūpē esošie bērni;
- bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
- pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
- potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Kādas aktivitātes tiks īstenotas:
- tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
- tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
- tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
- tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
- tiks apmācīti speciālisti;
- tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;
Projekta ieviešanas laiks:
Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta budžets:
Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Sīkāka informācija: http://www.vidzeme.lv/lv/projekts_vidzeme_ieklauj


 Saistītās publikācijas:

Negaidīt no cilvēka neiespējamo ikona

Apmācības par saskarsmi ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi ikona

Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj” ikona

Lielāks atbalsts Vidzemes ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem ikona

Sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt balstītiem cilvēka vajadzībās ikona

Tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ikona