facebook icon

0a76236424

Projekta nosaukums, Nr.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jaunpiebalgas novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/102

Programma, fonds Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
Projekta īstenošanas laiks 2017. gada janvāris - 2019. gada decembris.
Projekta mērķis Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumiem Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju visiem novada iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem, mainīt uztura paradumus, būt informētiem par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī saņemt primāros veselības profilakses pakalpojumus.
Projekta mērķa grupa

Visi Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ar zemu iedzīvotāju blīvumu, bet jo īpaši bērni un jaunieši, kā arī seniori.

 Iedzīvotāju grupas:

 • - iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • - trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • - bezdarbnieki;
 • - personas ar invaliditāti;
 • - iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • - bērni;
 • - pārējās riskam pakļautās grupas.

Projekta galvenās aktivitātes  Jaunpiebalgas novada domes izstrādātais pasākumu kopums paredz:

 1) veicināt fizisko aktivitāšu pieejamību novada iedzīvotājiem;
 2) veicināt iedzīvotāju uztura paraduma maiņu;
 3) informēt un izglītot iedzīvotājus par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību;
 4) vērst iedzīvotāju uzmanību uz dažādu profilaktisko pārbaužu veikšanas nozīmību agrīnu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģisko saslimšanu diagnostikā

 Projekta aktivitātes:
 1) Aktivitātes atkarību mazināšanai un profilakses veicināšanai skolas vecuma bērniem:
   • lekciju sērija skolā par atkarības problēmām 2018.g.;
   • atkarību problemātikai veltīta projektu nedēļa skolā 2018.g.
 2) Aktivitātes fizisko aktivitāšu veicināšanai dažādām iedzīvotāju vecuma grupām:
   • ģimenes veselības diena Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, kas veltīta fizisko aktivitāšu popularizēšanai un veicināšanai 2017.g.;
   • nodarbības “Breakdance” deju apguvei jauniešu mērķauditorijai 2017.; 2018.; 2019.g.;
   • pludmales volejbola turnīrs “Ķenča Kauss” visa vecuma iedzīvotāju mērķauditorijai 2017.; 2018.; 2019.g.;
   • nūjošanas nodarbības visa vecuma iedzīvotāju mērķauditorijai 2017.; 2018.; 2019.g.;
   • jauno māmiņu vingrošana fizioterapeita vadībā 2017.; 2018.; 2019.g.;
   • atlētikas diena Zosēnu pagastā “Melnbāržos” 2017.; 2018.; 2019.g.
 3) Aktivitātes veselīga uztura jautājumu popularizēšanai:
   • ģimenes veselības diena Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem, kas veltīta veselīga uztura popularizēšanai 2019.g.;
   • projektu nedēļa skolā, kas veltīta veselīga uztura jautājumiem 2019.g.

Sasniedzamie rezultāti Sekmēs iedzīvotāju ikdienas paradumu maiņu, tādejādi pagarinot iedzīvotāju dzīves ilgumu un mazinot risku saslimt ar onkoloģiskajām, kā arī sirds un asinsvadu slimībām.
Kopumā projekta laikā aktivitātēs tiks iesaistīti 20% Jaunpiebalgas novada iedzīvotāji – kopā 486 iedzīvotāji, no tiem bērni un jaunieši – 150, seniori – 85
Atbildīgā iestāde Veselības ministrija;
Centrālā finanšu un līguma aģentūra
Finansējuma saņēmējs Jaunpiebalgas novada dome
Kopējais pieejamais finansējums Kopējais finansējums – 28 861.00 EUR, t.sk.:
Eiropas Sociālā fonda finansējums 85% – 24 531.85 EUR
Valsts budžeta finansējums 15% – 4 329.15 EUR.
Projekta koordinators, projekta vadītājs, kontaktinformācija Projekta vadītāja un aktivitāšu koordinatore: Egita Zariņa
Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja
Mob. tālr. 26422009
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PROJEKTA DARBA PLĀNS

 ico pdf Darba plāns 2019.gadam.pdf 

 ico pdf Darba plāns 2018.gadam.pdf

 ico pdf Darba plāns 2017.gadam.pdf

PROJEKTA MĒNEŠU DARBA PLĀNS

 Mēnešu darba plāns 2019.gada

 Mēnešu darba plāns 2018.gada

 Mēnešu darba plāns 2017.gada

Publikācijas "Avīzē Piebaldzēniem"  ikona

Saistītās publikācijas:

2021.gads  ikona  

2020.gads  ikona  

2019.gads  ikona

2018.gads  ikona

2017.gads  ikona

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125