facebook icon

Reģ.Nr.40003299967
Juridiskā adrese: Brāļu Kaudzīšu 7a-1, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Tālrunis: 64162499

Pamatkapitāls: 6 115,00 EUR

Jaunpiebalgas novada domei piederošo daļu skaits 100 %, EUR 11861.00 vērtībā.
Jaunpiebalgas novada domes kapitāla daļu pārstāvis – Domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs.
ico pdf 2015.gada 14.decembra lēmums Nr. 237„Par tiešo līdzdalību SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”” (pdf)
SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” pamatdarbības veids ir Zobārstniecība un mutes higiēna, (NACE2 86.23 Zobārstu prakse).
Jaunpiebalgas pašvaldības ambulances stratēģiskais mērķis - visiem sociāliem iedzīvotāju slāņiem pieejama un kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pašvaldības administratīvā teritorijā, vienlaicīgi uzlabojot sociālekonomisko situāciju pašvaldības teritorijā kopumā.
ico pdf KAPITĀLSABIEDRĪBAS GADA PĀRSKATS (pdf)
Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: NAV
Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Jaunpiebalgas novada domei: 2019.gadā 80% no iepriekšējo gadu peļņas
Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā: NAV PAREDZĒTS
Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi: NAV PAREDZĒTS

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125