facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jaunpiebalgas novadā
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Jaunpiebalgas novadā 28.01.2013.sēdē ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 1; 9.§) 29.01.2013 ico pdf Par nekustamo īpašumu
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Jaunpiebalgas novadā 09.01.2012. sēdē ar lēmumu Nr.3. (protokols Nr. 2;4.§) 10.01.2012 ico pdf Par nekustamo īpašumu

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125