facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
 Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums
8.  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  2016.gada 11.jūlijā Nr.109
sēdes protokols Nr.7; 3.§
12.07.2016.. ico pdf Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125