facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā  ico pdf Konsolidēts
4. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā” 10.03.2014.sēdē ar lēmumu Nr.54 (protokols Nr.3; 8. §)
ar precizējumiem 14.04.2014.sēdē ar lēmumu Nr.77 (protokols Nr.4; 9.§)
15.05.2014. ico pdf Par nodevām Jaunpiebalgas novadā
16. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā” 16.09.2013.sēdē ar lēmumu Nr.42 (protokols Nr.5; 5. §)
ar precizējumiem 16.12.2013.sēdē ar lēmumu Nr.114 (protokols Nr.8; 5. §)
01.01.2014. ico pdf Par nodevām Jaunpiebalgas novadā
16. Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Jaunpiebalgas novadā 29.06.2009.sēdē ar lēmumu Nr.2 (protokola Nr.8) 03.08.2009. ico pdf Par nodevām Jaunpiebalgas novadā

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125