Drukāt

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Par Jaunpiebalgas novada simbolikas izmantošanu  ico pdf Konsolidēts
10. Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos
Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku”
2020.gada 15.jūnija sēdes lēmums Nr.106 ( sēdes protokols Nr.10; 11§) 16.06.2020. ico pdf Jaunpiebalgas novada simbolika
12. “Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.” 2018.gada 6.augusta sēdes lēmums Nr.136 ( sēdes protokols Nr.8; 6§) 01.01.2019. ico pdf Jaunpiebalgas novada simbolika
17. Par Jaunpiebalgas novada domes Saistošo noteikumu Nr.17 “Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2011.gada 12.septembra Saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Jaunpiebalgas novada simboliku” apstiprināšanu” 2013.gada 16.septembra sēdes lēmums Nr.43 (sēdes protokols Nr.5; 6§) 01.01.2014. ico pdf Jaunpiebalgas novada simbolika
9. Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības simboliku 2011.gada 12.septembra sēdes lēmums Nr. 3 (protokols Nr.9)
ar precizējumiem, kas izdarīti ar
2011.gada 10.oktobra sēdes lēmums 2.§, protokols Nr.10
17.11.2011.. ico pdf Jaunpiebalgas novada simbolika