facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE DOKUMENTI
Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā ico pdf Konsolidēts
13. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr.207. (protokols Nr.11, 5.§.) 01.01.2015 ico pdf  Par sociālajiem pabalstiem
13. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009. gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.39. (protokols Nr.5, 2.§.)
ar precizējumiem
16.12.2013. sēdē ar lēmumu Nr.112 (protokola Nr.8., 3.§)
01.01.2014 ico pdf  Par sociālajiem pabalstiem
23. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14. septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” 27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr.5. §. (protokols Nr.14)
ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr.5 §. (protokola Nr.2)
18.03.2011 ico pdf  Par sociālajiem pabalstiem
23. Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā 14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr.4 §. (protokols Nr.7) 21.10.2009 ico pdf  Par sociālajiem pabalstiem
Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā ico pdf Konsolidēts
24.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  23.01.2017. sēdē ar lēmumu Nr.6. (protokols Nr.1, 7.§.)  01.03.2017  ico pdf  Par materiālo pabalstu
14.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  10.11.2014. sēdē ar lēmumu Nr.208. (protokols Nr.11, 6.§.)  01.01.2015  ico pdf  Par materiālo pabalstu
14.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā"  16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.40. (protokols Nr.5, 3.§.)  01.01.2014  ico pdf  Par materiālo pabalstu
24.  Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā”  27.12.2010. sēdē ar lēmumu Nr.6. §.(protokols Nr.14.)
ar precizējumiem 14.02.2011. sēdē ar lēmumu Nr.6. §.(protokola Nr.2.) 
18.03.2011  ico pdf  Par materiālo pabalstu
 24. Par citiem sociālās palīdzības pabalstiem Jaunpiebalgas novadā  14.09.2009. sēdē ar lēmumu Nr.5. §.(protokola Nr.7.)
ar precizējumiem 18.01.2010. sēdē ar lēmumu Nr.10 §.(protokols Nr.1) 
21.10.2009  ico pdf  Par materiālo pabalstu
Par kārtību, kādā Jaunpiebalgas novadā personas atzīstamas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrējamas palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas piedāvājamas īrēšanai
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājiem 2017.gada 11.decembra lēmumu Nr.227 (prot. Nr.10; 7.§) 12.12.2017 ico pdf  Par dzīvokļa jautājumu dzīvokļa jautājumu
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā     ico pdf Konsolidēts
2. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā" 15.04.2019. sēdē ar lēmumu Nr.54. (protokols Nr.4, 8.§.) 01.06.2019 ico pdf  Atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātutzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
15. Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā" 16.09.2013. sēdē ar lēmumu Nr.41. (protokols Nr.5, 4.§.) 01.01.2014 ico pdf  Atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātutzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
25. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā 2010.gada 27.decembra sēdes lēmumu Nr.7. (protokols Nr.14.) 17.02.2011 ico pdf  Atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā
8. Par sociālajiem pakalpojumiem Jaunpiebalgas novadā 2011.gada 12.septembra sēdes lēmumu Nr.2. (protokols Nr.9.) 21.10.2011 ico pdf  Par sociālajiem pakalpojumiem
Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
17. Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 2017.gada 11.decembra lēmumu Nr.228 (prot. Nr.10; 8.§) 12.12.2017 ico pdf  Par dzīvokļa pabalstu bērnam

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125