Drukāt

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam
8. Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam 2018.gada 6.augusta lemumu Nr.140 (Nr.8; 10.§) 06.08.2018 ico pdf Jaunatnes politikas stratēģija