facebook icon

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2021.gada 1.februāra sēdes lēmumu Nr.21 (Nr.1; 21.§) 02.02.2021 ico pdf  Civilās aizsardzības nolikums
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2018.gada 6.augusta sēdes lēmumu Nr.134 (Nr.8; 4.§) 06.08.2018 ico pdf  Civilās aizsardzības nolikums
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldību apvienotas Civilās aizsardzības komisijas (APCAK) pārziņas rajona civilās aizsardzības plāns   . ico pdf  Civilās aizsardzības plāns

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125