facebook icon

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
11. Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.153 (protokols Nr.11, 1.§) 26.09.2018.  ico pdf Attīstības programma
3. Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar novada domes 2015.gada 9.marta lēmumu Nr.41.(protokols Nr.3, 6.§.) 10.03.2015.  ico pdf Attīstības programma
5. Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 2014.gada 19.maija sēdes lēmumu Nr.99 (protokols Nr. 5, 4.§.) 20.05.2014.  ico pdf Attīstības programma

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125