Vestulefacebook icon  

 

izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.09:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 745,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.09:30 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0417, kurš atrodas “Gaujas Priedes”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 800,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.10:30 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0276, kurš atrodas “Stacijas 1”, , Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 800,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 2 920,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 500,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 008 0114, platība 3,67 ha, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 900,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 30.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1.kvartāls
Nekustamā īpašuma sākumcena 56 000,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 30.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2.kvartāls
Nekustamā īpašuma sākumcena 117 000,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 710,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 750,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 698,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf) 
izsoles 2020.gada 2.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 5 840,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 2.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas Gaujas iela 25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 308,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 29.maijā plkst.9:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 008 0114, platība 3,67 ha, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 900,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 29.maijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 500,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: dzīvoklis nr.1 ar kadastra nr.4298 900 0009, Dzelmes iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 200,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: dzīvoklis nr.3 ar kadastra nr.4298 900 0011, "Straumes"-3, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 600,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.13:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 7 300,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 500,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf) 
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 396,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 420,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 875,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 745,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 775,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)

 

Aktualitātes

21 Jūnijs 2022
Īpaša svētku noskaņa, uguns rituāli, lauku labumi tirdziņos, koncerti, dejas līdz rīta gaismai, tradicionālie Līgo skrējieni un citi aizraujoši notikumi sagaida mūsu novadniekus un viesus saulgriežu ...
21 Jūnijs 2022
Cēsu novada dome apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka vecāku līdzfinansējuma ...
21 Jūnijs 2022
Cēsu novada dome apstiprinājusi noteikumus par zvejas limitu noteikšanu un zvejas rīku licenču ...
21 Jūnijs 2022
Cēsu novada dome apstiprinājusi Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikumu, ...
20 Jūnijs 2022
Cēsu novada dome apstiprinājusi kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās ...
20 Jūnijs 2022
Piektdien, 8.jūlijā, no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Zoom platformā notiks bezmaksas seminārs ...
17 Jūnijs 2022
Skolu apmaiņas partnerību projekts sākts 2019.gada 1.septembrī un tajā piedalās dalības grupas no ...
16 Jūnijs 2022
Ceturtdien, 16.jūnijā, Cēsu novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka ...

Aktualitates JPPasakumi CN JPDomes lemumi JPdokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina