Drukāt

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000004

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums - Ls 738.- (no tā 25% sedz novada dome, bet 75% ES)
Projekta realizācijas laiks – 01.02.2011. – 31.03.2011.