Vestulefacebook icon  

vidzeme greenways riga pskov

Jaunpiebalgas novada domes 2020.gada 21.septembrī, noslēdzot sadarbības ar biedrību “Vidzemes Tūrisma asociāciju” vienojās par kopīga projekta “Greenways Rīga – Pskov” īstenošanu Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektu programmā.
Projekta mērķis ir pārvērst vietējos kultūras un dabas resursus (dzelzceļa vēsturi, dabas takas, kā arī tuvējos tūrisma dabas un kultūras objektus) kopīgos ilgtspējīgos tūrisma produktos, kas dod ekonomisku labumu visam reģionam.
Ilgtermiņa ieguvums gala saņēmējiem un plašākai sabiedrībai reģionā ir tas, ka vietējie pārrobežu reģioni saņems jaunu tūrisma produktu (Rīga-Pskov GreenWays), kas sniegs ekonomisku labumu vietējiem MVU, amatniekiem un visai vietējai ekonomikai kopumā. Papildu ievērojamais ieguvums no Greenways Riga - Pskov ir tas, ka tūristi pārvietojas lēnāk, tādējādi pavadot vairāk laika un līdz ar to vairāk naudas reģionā.
12 projekta partneri un 4 sadarbības partneri Vidzemes Tūrisma asociācijas ietvaros-Madonas, Cesvaines, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pašvaldības vietējā un reģionālā līmenī aktīvi iesaistīsies, lai attīstītu zaļo ceļu maršrutu Rīga-Pleskava kopīgu apmeklētāju piesaistīšanai.
Kopējie projekta rezultāti un ieguvumi saistās ar iespēju attīstīt zaļo ceļu vizīšu centrus vecajās dzelzceļa stacijās Kangari un Ķeipene, dažādās Viļakas administratīvajās ēkās, attīstīt atpūtas vietas Gulbenē, ieskaitot tiltus un sliežu velosipēdus (railbikes), Čerjohā, Pitalovā, Šabanos, uzstādīt velosipēdu stāvvietas un informācijas stendus, kā arī tūristu skaitītājus Jaunpiebalgā, Viļakā, Balvu novadā, Pitalovā, Ostrovā, Palkino un Pleskavas rajonā.
Jaunpiebalgas novada posmā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar biedrību “Vidzemes Tūrisma” asociācija tiks ierīkota viena atpūtas vieta, tiks uzstādītas marķējuma norādes zīmes, tiks veikta posma attīrīšana, uzlabošana.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa www.latruscbc.eu 
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija

Aktualitātes

17 Maijs 2022
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde aicina Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta iedzīvotājus uz sarunu vakaru 18.maijā plkst.18.00.
17 Maijs 2022
Sestdien, 21.maijā, plkst.18.00 Jaunpiebalgas kultūras namā notiks Latvijas Nacionālā teātra izrāde ...
17 Maijs 2022
Svētdien, 22.maijā, plkst.14.00 Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā notiks ...
13 Maijs 2022
Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli ...
12 Maijs 2022
Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas ...
12 Maijs 2022
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iemesls izteikt vārdus ''Es ar Tevi lepojos!'' Apzinīgi paveikts ...
11 Maijs 2022
14.maijā Cēsu Vēstures un mākslas muzejs būs atvērts apmeklētājiem. Muzejs gaidīs ciemos no ...

Aktualitates JPPasakumi CN JPDomes lemumi JPdokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina