Drukāt
Pašvaldības telpu īres maksa
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Īre Jaunpiebalgas ciemā dzīvokļiem Gaujas iela 52; Gaujas iela 11; Dzelzceļa ēkas 58.km; Stacijas iela 9D; Rūpniecības iela 2 m2 0,14
Īre Jaunpiebalgas ciemā īpašumiem Brāļu Kaudzīšu iela 5, Priežu iela 4; Gaujas iela 33 m2 0,21
Īre garāžu telpām Jaunpiebalgas ciemā m2 0,10
Īre Dzelmes iela 2, Melnbāržu ciemā labiekārtotiem dzīvokļiem m2 0,27
Pašvaldības telpu nomas maksa
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Noma telpu 1xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā mēn 14,76
Noma telpu 2xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā mēn 29,52
Noma telpu 1xmēnesī Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā mēn 3,69
Telpu noma Brāļu Kaudzīšu iela 7a, Jaunpiebalgas ciemā m2 0,21
Noma telpas mācību klase Gaujas 4, Jaunpiebalgā m2h 0,09
Noma telpas - zāle Gaujas 4, Jaunpiebalgā m2h 0,09
Noma telpas - Jaunpiebalgas kultūras namā h 14.91
Noma Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola m2 0,02
Noma Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola m2 0,02
Noma telpu Skolas iela 2, Melnbārži m2 0,04
Noma telpu Gaujas 41 aktu zāle, Jaunpiebalgas vidusskola h 2,84
Noma telpu Miera iela 2, Jaunpiebalgas kapliča m2 0,10
Apkures tarifi
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Apkure Br. Kaudzīšu 3, Jaunpiebalga MWh 63,13
Apkure Br. Kaudzīšu 5, Jaunpiebalga MWh 61,84
Apkure Br. Kaudzīšu 7, Jaunpiebalga MWh 62,02
Apkure Br. Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalga MWh 62,93
Apkure Dārza 2, Jaunpiebalga MWh 61,12
Apkure Dārza 4, Jaunpiebalga MWh 61,02
Apkure Br. Kaudzīšu 9, Jaunpiebalga MWh 71,94
Apkure Gaujas 4, Jaunpiebalga m2 2,05
Apkure Dzelmes iela 2, Melnbārži m2 0,05
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Ūdens Jaunpiebalgas ciemā m3 1,40
Ūdens Jaunpiebalgas ciemā cilv./mēn 6,30
Ūdens Melnbāržu ciemā cilv./mēn 3,29
Ūdens Melnbāržu ciemā m3 0,73
Kanalizācija Jaunpiebalgas ciemā m3 1,59
Kanalizācija Melnbāržu ciemā m3 1,48
Kanalizācija bez skaitītāja Jaunpiebalgas ciemā cilv./mēn 7,16
Kanalizācija bez skaitītāja Melnbāržu ciemā cilv./mēn 6,66
Kanalizācija decentralizētā m3 1,86
Ūdens uzsildīšanas tarifi Jaunpiebalgas ciemā
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 3, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,33
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 5, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,23
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,24
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,32
Ūdens uzsildīšana Dārza 2, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,17
Ūdens uzsildīšana Dārza 4, Jaunpiebalgas ciemā m3 5,16
Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 9, Jaunpiebalgas ciemā m3 6,08
Ūdens uzsildīšana Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola m3 4,14
Ūdens uzsildīšana Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola m3 4,14
Atrkritumu savākšanas tarifi Jaunpiebalgas ciemā
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Atkritumi daudzdzīvokļu mājās Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7;7A; Dārza iela 2;4 cilv./mēn 4,49
Atkritumi Br.Kaudzīšu 9 cilv./mēn 3,28
Atkritumi daudzdzīvokļu mājām
Gaujas iela 6; 11; 35; 52; Rūpniecības iela 2; 3A un Stacijas iela 9D
cilv./mēn 2,37
VAS "Latvijas pasts" Gaujas iela 4 cilv./mēn 2,37
Apsaimniekošanas maksa Jaunpiebalgas ciemā
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN
(euro)
Apsaimniekošanas maksa Gaujas iela 52, Rūpniecības iela 2 Jaunpiebalgas ciemā m2 0,07
Apsaimniekošanas maksa Rūpniecības iela 3A, Jaunpiebalgas ciemā m2 0,14