Vestulefacebook icon  

Gada cilvēks- 2017

2017

Liesma Ozola

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jānis Biezais

 Gada cilvēks sportā

Ineta Balode

 Gada cilvēks izglītībā

Ilze Kārkliņa

 Gada cilvēks kultūrā

Laima Kuzmina

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

Gints Barkovskis

 Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Oksana Ostrovska

 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Edžus Nedēļa

 Gada jaunietis

Skaidrīte Vīksna

 Mūža ieguldījums

 


Gada cilvēks- 2016

2016 

Alda Koliņa

Kristaps Dravants 

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā 

Aija Sila 

 Gada cilvēks izglītībā 

Maija Ķīķere

 Gada cilvēks lauksaimniecībā 

Gaidis Graudiņš 

 Gada cilvēks mecenātismā 

Uģis Pīrs 

 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā 

Roberts Brikmanis  

 Gada jaunietis 

Vija Leimane

Andris Pogulis 

 Mūža ieguldījums 

 


Gada cilvēks- 2015

2015 

Ruta Intenberga

 Gada cilvēks izglītībā

Uldis Ozoliņš

 Gada cilvēks sportā

Daina Bērzone

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Ilgonis Vlodars

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

Amanda Zariņa

 Gada jaunietis

Anna un Andris Tauriņi 

 Gada cilvēks mecenātismā

Mirdza Apsīte

 Mūža ieguldījums

 


Gada cilvēks- 2014

2014

Zanda Liedskalniņa 

 Gada cilvēks izglītībā

Ilze Stolere

 Gada cilvēks kultūrā

Deniss Koltašovs

 Gada cilvēks sportā

Egita Zariņa

 Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Ilva Grauze

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Māris Eihentāls

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

Ināra Dūklava

 Gada nominācija uzņēmējdarbībā

Baiba Lasmane

 Mūža ieguldījums

Gints Cīrulis

 Gada jaunietis

 


Gada cilvēks- 2013

 2013

Viesturs Eglītis

 Gada cilvēks sportā

Ināra Slavēna

 Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Andrejs Cīrulis

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jautrīte un Tālavs Jundži

 Gada cilvēks mecenātismā

Aivars Babris

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

LPKS "Piebalga"

 Gada nominācija uzņēmējdarbībā

Maiga Teikmane

 Mūža ieguldījums

 


Gada cilvēks- 2012

2012

Laima Kazerovska 

 Gada cilvēks izglītībā

Dzidra Prūse

 Gada cilvēks kultūrā

Daumants Lūsa

 Gada cilvēks sportā

Ilvars Ābelnieks

 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Jolanta Briede

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

Ilze Ontužāne

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Inese Leite

 Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Pēteris Avens

 Gada cilvēks mecenātismā

Agnese Smilga

 Gada jaunietis

Ilga Prīse

 Mūža ieguldījumu

 


Gada cilvēks- 2011

2011 

Dace Avotiņa

 Gada cilvēks izglītībā

Aina Damroze

 Gada cilvēks kultūrā

Namejs Pauga

 Gada cilvēks sportā

Agris Kažociņš

 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Ivars Blūms

 Gada cilvēks lauksaimniecībā

Līga Ceple

 Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jānis Mājenieks

 Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Laimonis Šēnbergs 

 Gada cilvēks mecenātismā

Krista Krūmiņa

 Gada jaunietis

Pēteris Kušķis

 Mūža ieguldījumu

 


Gada cilvēks- 2010

2010 

Gints Barkovskis

 par nesavtīgu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā jauniešu vidū

Valentīna Bārdiņa

 par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā

Artis Beķeris

 par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un attīstībā novadā

Laima un Gunārs Ciekuržņi

 par ieguldījumu lauksaimniecībā

Velta un Jānis Ciekuržņi

 par aktīvu un radošu darbību novada sabiedriskās dzīves attīstībā

Madara Intenberga un Normunds Brēmers 

 par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Raimonds Dombrovskis

 par neatlaidīgu darbu tūrisma un sporta dzīves attīstībā

Egils Andrejs Johansons

 par ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā

Laimis Šāvējs

 par ieguldījumu Jaunpiebalgas novada izveidē, tā attīstībā un popularizēšanā

 


Gada cilvēks- 2009

2009 

Ilgai Bobrovai

 par mūža ieguldījumu medicīnā

Ingrīdai Brantei

 par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Atim un Naurim Bruņiniekiem

 par panākumiem sportā

Vilnim un Sarmītei Brūveriem

 par ieguldījumu lauksaimniecībā

Ritai Kaupiņai

 par mūža devumu izglītībā

Marutai un Vilim Līviņiem

 par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Arnim Ratiņam

 par radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu projektu īstenošanā

Ilzei Ruķei

 par kultūras vērtību apzināšanau un popularizēšanu

Ilzei Šenfišai

 par tautas mākslas tradīciju saglabāšanu

 


10 Jaunpiebalgas personības

(2008.gada aptauja)

2008 

Emīls Dārziņš, Kārlis Miesnieks, Otto Vāliņš, Vēsma Johansone, Tālavs Jundzis,

Dzidra Kuzmane, Ulla Logina, Lāsma Skutāne, Laimis Šāvējs, Jānis Dūklavs 

 


Gada cilvēks- 2007

2007 

Dzintrai Bērziņa

 par izciliem panākumiem lauksaimniecībā

Vēsmai Johansonei 

 par nozīmīgu ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Guntai Leimanei

 par ieguldījumu Piebalgas pamatskolas attīstībā

Ullai Loginai

 par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu starptautisko projektu īstenošanu

Pēterim Micānam

 par ieguldījumu pārtikas nozares un alus darītavas attīstībā un alus ražošanā

Jānim Ozeram

 par labdarību, kultūras un izglītības iestāžu atbalstīšanu

Mudītei Puķītei

 par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Mārai Vīksnai

 par lielu un mazu jaunpiebaldzēnu māksliniecisko spēju kvalitatīvu attīstīšanu un radošu darbību

Jānim Biezajam

 par izciliem panākumiem sportā

Dzintrai Klaparei

 par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecībā

 


Gada cilvēks- 2006

2006 

Andrejam Alksnītim

par neatlaidīgu darbu lopkopības attīstībā

Elgai Balodei

 par sirdsgudrību ilggadējā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem

Valentīnai Dolmanei 

 par nozīmīgu ieguldījumu reģionālās tautskolas attīstībā un iedzīvotāju tālākizglītībā

Maijai Ķīķerei

 par augstu pienākuma apziņu un nesavtīgu darbu lauksaimnieciskās dzīves organizēšanā

Jurim Pīčam

 par uzņēmību un radošu attieksmi moderno tehnoloģiju nozarē

Sandrai Strēlei

 par ieguldījumu mākslas skolas attīstībā

Laimai Upmalei

 par sākumskolas attīstības veicināšanu un projekta „Bērnu rotaļu laukums" realizēšanu 

 


Goda cilvēks- 2005

2005 

Ausma Cimdiņa

 par ieguldījumu latviešu literatūrzinātnē un atbalstu kultūras aktivitātēm

Guntars Dolmanis

 par ieguldījumu vides sakārtošanā, ainavas veidošanā un lauku tūrisma attīstībā

Astrīda Knāķe

 par ieguldījumu novadpētniecībā

Olga Lisovska

 par ieguldījumu Jaunpiebalgas literārajā dokumentēšanā

Antra Radziņa

 par ieguldījumu lauksaimniecībā

Imants Robežnieks  

 par latviešu tautas mūzikas instrumentu popularizēšanu Latvijā un pasaulē

 


Goda cilvēks- 2004

2004

Sarma Petrovska 

 Goda cilvēks muzikālajā audzināšanā

Maija Pikure

 mūža ieguldījums izglītībā

Ilgvars Leimanis

 mūža ieguldījums izglītībā un sportā

Elza Vasile

 mūža ieguldījums izglītībā

Vilnis Lācgalvs

 Goda lauksaimnieks

Aija Petrovska

 garīgās mūzikas dzīves veidotāja

Aldonis Bērziņš

 sava aroda meistars

Arturs Teikmanis  

 mūža ieguldījums muzikālajā audzināšanā

Dzidra Kuzmane

 mūža ieguldījums kultūrā

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina