Vestulefacebook icon  

jaunpiebalgas gerbonis

Jaunpiebalgas pagasts

Jaunpiebalga - Rīga -140 km 
Jaunpiebalga - Drusti - Cēsis - 60 km

 

Pagasta teritorija robežojas ar Drustu, Zosēnu, Vecpiebalgas pagastiem, Rankas, Druvienas pagastām Gulbenes novadā, Liezeres pagastā. Jaunpiebalga atrodas Vidzemes augstienē - ar gleznainu apkārtni, daudziem pauguriem, kuriem ir savdabīgi nosaukumi - Vanagkalns, Viņķu kalns, Svētais, Cieres, Sila, Bāze, Priežu, Muižas, Kaiļa kalns ... Cauri pagasta teritorijai, sadalot divās daļās, 15 km garumā līkumo Gauja ar daudzām pietekām -Tirzu, Pededzi, Musku, Tuliju, Abrupi, Degļupi, Virdīti no labās krasta, Ubeju, Mosteni, Strumpītus no kreisās krasta.
Piebalgā (vēstures avotos, kas pirmoreiz minētas 1340. gadā) visos laikos dzīvojuši aktīvi ļaudis. Nosaukums radās ne Balgas upītes Vecpiebalgā. Tur atradusies latgaliešu virsaiša Balgas pils. īpatnīgo ģeogrāfisko un reljefa apstākļu ietekmē zemes platības nelielas - tāpēc jau kopš seniem laikiem piebaldzēni meklējuši citu ienākumu avotus. Amatnieki - podnieki, kalēji, seglinieki, galdnieki, audēji - ar saviem izstrādājumiem bija pazīstami ne tikai tuvākajā apkārtnē, viņi atradās tirgot pītus meldru krēslus, ratus, kamanas, spožus, pīpes, ratu riteņus, lokus, pīpas, ķērnes, cibas, podus , tējnīcas, velveta tērpi, audekls, burti. Tika tiecas ādas, darinātas kokas tupeles. Bet sviestu gatavojas arī ārzemju tirgiem. Tie, kas gribēja izbrūvēt garšīgu alu, audzēja apiņus. Varbūt skats no Viņķu kalna,

jaunpiebalga001
 

zosenu gerbonis Zosēnu pagasts

 

 

Zosēnu pagasts, ka pašvaldību vienība izveidojās pēc Otrā pasaules kara. Tas aptver lielākoties senās Piebalgas novada teritoriju, bet pagasta ziemeļdaļa agrāk ietilpa Drustu pagastā.
Viena no ievērojamākajām seno piebaldzēnu mītņu vietām neapšaubāmi ir Kāpurkalns. Vēsturiskās liecības vēsta, ka pasenā pagātnē te ir bijusi rosīga saimnieciskā, garīgā un kultūras dzīve.
Arī mūsdienās apmeklētāji, klausoties Gunta Gailīša stāstu par Skrāģu krogu, ar lielu interesi vēro pārmaiņas. Skrāģu krogs, gar kuru senāk gāja ceļš uz Pēterburgu, bet padomju laikos bija teļu ferma, pārvērties par muzeju. Un muzeja saimnieka stāsts par to, ka šī vieta atrodas strap četriem kalniem: Elku (jeb Rata) kalns, Tirgskalns (jeb Karātavu kalns), Kāpurkalns, Oļu kalns.
Skrāģu krogs un Māras ezers ar diviem svētakmeņiem - Lielo pelēku Māras akmeni un Mazo sārtu Māras akmeni. Par un ap šīm vietām ir dažādi nostāsti - gan par Māras baznīcas nogrimšanas ezerā, gan par Ziemeļu kara laiku, gan pašu Māru, kas dzīvojusi starp cilvēkiem.
Ir tautas teicēju liecības, ka cilvēki divreiz gadā sabraukuši, lai izmantotu ezera dziedinošo spēku. Netālu no Skrāģu kroga esošajā Tirgskalnā rīkojuši tirgi. Tur ļaudis pulcējušies drīz pēc saullēkta. Tirgū ne tikai tirgojušies, bet ari ieradušies, dziedājuši Māras dziesmas un pat dancojuši. Elku kalna virsotnē senāk bijuši akmens elku tēli. Tur kādreiz esot audzis ozols un blakus tam bijis akmens ziedošanai. No šejienes katrā gadalaikā uz visām pusēm paveras skaista ainava. Šobrīd kalns apaudzis ar pīlādžiem un kadiķiem, bet virsotnē redzams 1905. gadā datēts robežakmens.
Kāpurkalna apkārtnē Livonijas laikā pastāvējusi muiža Toreiz saukta par Virdeni (Wurden). Kāpurkalna vārds cēlies no vēlāk lietotās vācošā nosaukuma Kapershof (Kapukalns vai Līķumuiža). Zosēnu muižā izveidojās Kāpurkalns. Muiža pirmoreiz minēta 1688. gadā un vienmēr bijis kā valsts īpašums - kroņa muiža).
Vecpiebalgas - Gaujaskroga - Drustu lielceļa tuvumā atrodas vairākas mājas un māju puduri Magonas ( Kalna-, Lejas-, Sila-, Krasta-, Tīrum; Gaujas-, Liepkaln, Diev), Zeikari (Jaun, Vec, Kalna-, Liel, Maz, Vidus-), Urles (Vec, Kalna-, Lejas-) un Ķenci (Vec, Kalna-, Lejas-, Gaujas-, Maz). Spulgu apkārtnē ir dižkadiķis un liels akmens. Bet Ķenci un Urles ir romāna Mērnieku laiki varoņu Ķenča un Pāvula prototipu dzīves vietas; starp tiem Ķenča kalns ar plašu skatu uz apkārtni.

zoseni001

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina