Vestulefacebook icon  

soc.dienesta j Small

Ar 2013.gada 7.janvāri darbojas Jaunpiebalgas pagasta Sociālā dienesta pakalpojumu punkts Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads.

Pakalpojumu punkta darba laiks:

P.  8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 18:00
O. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00
T. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00
C. off atslega
P. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 16:00
S. off atslega
S. off atslega

Pakalpojumu punkta pārzine Elza Misiņa, tālrunis +371 26332286

Pakalpojumu punktā iedzīvotājiem tiek sniegti pakalpojumi:

Veļas mazgāšanas pakalpojums tiek piedāvāts:

  • personām, kuras ar sociālā dienesta lēmumu ir atzītas par trūcīgām un maznodrošinātām personām,
  • mājas aprūpes pakalpojuma saņēmējiem,
  • citām mazaizsargātām personām, kurām nav iespēju rūpēties par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā (vientuļie pensionāri, 1.un 2.grupas invalīdi ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem).

 Dušas pakalpojums tiek piedāvāts:

  • personām, kuras ar sociālā dienesta lēmumu ir atzītas par trūcīgām un maznodrošinātām personām,
  • mājas aprūpes pakalpojuma saņēmējiem,
  • citām mazaizsargātām personām, kurām nav iespēju rūpēties par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā (vientuļie pensionāri, 1.un 2.grupas invalīdi ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem);

Psihologa pakalpojums - pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina