Vestulefacebook icon  

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” 2019. gads

Ident. nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Nolikums,
saistītie
dokumenti
Lēmums par
iepirkuma
rezultātiem
Līguma
izpildītāja
nosaukums
Līguma cena,
EUR bez PVN
JND 2019/9/CA Lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov. 18.10.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Lēmums

Izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta  
JND 2019/8/CA Apgaismojuma tīkla remonts J.Raiņa ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novads 04.10.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Pielikums

ico pdf

Lēmums

SIA “ELEKTRO AGA”  9 590,21
JND 2019/7/CA Jaunpiebalgas pagasta kultūras nama fasādes vienkāršotā atjaunošana 07.10.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

 ico pdf

Lēmums

Izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta   
JND 2019/6/CA Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 23.09.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Pielikums

 ico pdf

Lēmums

Mārtiņš Bundzinieks  7 639,01
JND 2019/5/CA Apgaismojuma tīkla remonts J.Raiņa ielā, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas novads 23.09.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Pielikums

ico pdf

Lēmums

Izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta  
JND 2019/4/CA Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 26.07.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Pielikums

ico pdf

Lēmums

 
Izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta  
JND 2019/3/CA Jaunaudžu retināšana, piesaistot ELFLA pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” līdzfinansējumu 19.07.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

ico pdf

Pielikums

ico pdf

Lēmums

 
SIA “Mežogles”   259,00
JND 2019/2/CA Ārējā ūdensvada tīkla izbūve ar beztranšejas metodi Melnbāržos,
Zosēnu pagasta, Jaunpiebalgas novadā
15.05.2019.

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

icon winrar

Pielikumi 

ico pdf

Lēmums

 
Izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta  
 JND 2019/1/CA   Gājēju ceļa izbūve gar ēku Gaujas ielā 21, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā  29.03.2019. 

ico pdf

 Informatīvais paziņojums 

icon winrar

Pielikumi 

ico pdf

Lēmums 

AS “A.C.B”  16 990,91 

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125