Vestulefacebook icon  

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Jaunpiebalgas novada domes pircēja profils, sākot ar 2019. gada martu, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Šajā profilā tiek ievietota informācija par Jaunpiebalgas novada domes plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 Identifikācijas numurs   Iepirkuma priekšmets   Iepirkuma dokumentācija 
JND 2019/22/ELFLA Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana eis Dokumentācija
JND 2019/21/ELFLA Brīvdabas estrādes "Taces"fasādes vienkāršotā atjaunošana eis Dokumentācija
JND 2019/20 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām eis Dokumentācija
JND 2019/19 Lietotas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām eis Dokumentācija
JND 2019/18 Kurināmā - kokskaidu granulu iegāde un piegāde, Jaunpiebalgas novada domes katlu mājai 2019./2020. gada apkures sezonai eis Dokumentācija
JND 2019/17 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām  Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/16 Lietotas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām   Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/15 Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019,/2020.mācību gadā eis Dokumentācija
JND 2019/14 Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019,/2020.mācību gadā Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/13/ELFLA Brīvdabas estrādes "Taces" fasādes vienkāršotā atjaunošana eis Dokumentācija
JND 2019/12 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/11/ELFLA Brīvdabas Estrādes “Taces” fasādes vienkāršotā atjaunošana  Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/10 Iepirkums 9.panta kārtībā "Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem" eis Dokumentācija
JND 2019/09 Iepirkums - atklāts konkurss "Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām" 2019/09 eis Dokumentācija
JND 2019/08  Būvuzraudzība „Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūvei,
piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu 
eis Dokumentācija
JND 2019/07

Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Pārtraukts

eis Dokumentācija
JND 2019/06 Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana
Jaunpiebalgas novada domes pasākumos
eis Dokumentācija
JND 2019/05 Apskaņošanas un apgaismošanas aparatūras nodrošināšana un apkalpošana
Jaunpiebalgas novada domes pasākumos Pārtraukts
eis Dokumentācija
JND 2019/04  Neregulārie autotransporta pakalpojumi Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām Pārtraukts eis Dokumentācija
JND 2019/03  Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve, piesaistot ELFLA un LAP līdzfinansējumu  eis Dokumentācija

 


Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” 2019. gads

Ident. nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Nolikums,
saistītie
dokumenti
Lēmums par
iepirkuma
rezultātiem
Līguma
izpildītāja
nosaukums
Līguma cena,
EUR bez PVN
JND 2019/02 Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām 25.02.2019.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums 

AS “VIADA Baltija”  28 468,50 
JND 2019/01/ELFLA Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 21.01.2019.
plkst.11:00

ico pdf

Nolikums

ico pdf

Lēmums

SIA “Sporta Sistēmas”  11 980,90 

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125