Vestulefacebook icon  

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Iepirkumu tabula saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” 2018. gads

Ident. nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Nolikums,
saistītie
dokumenti
Lēmums par
iepirkuma
rezultātiem
Līguma
izpildītāja
nosaukums
Līguma cena,
EUR bez PVN
JND 2018/6/CA Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, ēkas pagrabstāva telpu remontdarbi, un dekorāciju izveide, Bērnu un jauniešu centram "Tagad" vajadzībām 23.11.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Informatīvais paziņojums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

Biedrība “Give and Get” 8 301,57
JND 2018/5/CA Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, ēkas pagrabstāva telpu remontdarbi, un dekorāciju izveide, Bērnu un jauniešu centram "Tagad" vajadzībām 31.10.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Informatīvais paziņojums

icon winrar

Pielikumi

ico pdf

Lēmums

Izbeigt iepirkumu bez rezultāta
JND 2018/4/CA Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļam Kalna Kaņepi – Lejas Kaņepi 29.10.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Informatīvais paziņojums

ico pdf

Lēmums

SIA “Vecpiebalgas kompānija” 9 140,00
JND 2018/3/CA "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu 02.07.2018.
plkst.11:00

ico pdf

Informatīvais paziņojums

ico pdf

Lēmums

SIA “Projekts EAE” Būvprojekta izstrāde
7 900,00
Autoruzraudzība
800,00
JND 2018/2/CA "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu 08.06.2018.
plkst.11:00

ico pdf 

Informatīvais paziņojums

 

Pārtraukts
Nav pieteicies neviens pretendents
14.06.2018
JND 2018/1/CA Sadzīves kanalizācijas tīklu remontdarbi uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaujas iela 27 un Gaujas iela 27A 25.05.2018
plkst.11:00

ico pdf

Informatīvais paziņojums

ico pdf

Lēmums

SIA “KVG BALT” 7 020,30 

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125