Vestulefacebook icon  

 

izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.09:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 745,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.09:30 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0417, kurš atrodas “Gaujas Priedes”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 800,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 28.decembrī plkst.10:30 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0276, kurš atrodas “Stacijas 1”, , Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 800,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 2 920,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 500,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 11.augustā plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 008 0114, platība 3,67 ha, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 900,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 30.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 1.kvartāls
Nekustamā īpašuma sākumcena 56 000,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 30.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: meža cirsmas “Lielsilakalns”, kadastra Nr.4298 004 0074, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, 2.kvartāls
Nekustamā īpašuma sākumcena 117 000,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 710,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 750,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 16.jūnijā plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 698,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf) 
izsoles 2020.gada 2.jūnijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 5 840,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 2.jūnijā plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0479, kurš atrodas Gaujas iela 25B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 308,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 29.maijā plkst.9:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 008 0114, platība 3,67 ha, kurš atrodas “Liepas 1”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 900,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 29.maijā plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4256 006 0401, kurš atrodas Gaujas iela 15B, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 3 500,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: dzīvoklis nr.1 ar kadastra nr.4298 900 0009, Dzelmes iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 200,00 EUR
ico pdfIzsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: dzīvoklis nr.3 ar kadastra nr.4298 900 0011, "Straumes"-3, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 600,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 15.aprīlī plkst.13:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 003 0138, kurš atrodas “Dzelmes”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 7 300,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 500,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf) 
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 396,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 3.aprīlī plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 420,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.12:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0424, Pureņu ielā 7, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 875,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.11:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0425, Pureņu ielā 9, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 745,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)
izsoles 2020.gada 21.janvārī plkst.10:00 Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4.
Izsoles objekts: nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4256 006 0423, Pureņu ielā 5, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads
Nekustamā īpašuma sākumcena 1 775,00 EUR
ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125