Vestulefacebook icon  

kf.logo

Projekts
Nr.3.DP/5.1.10/08IPIA/VIDM/005

Finansējuma saņēmējs: Jaunpiebalgas pagasta padome
Juridiskā adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pag., Cēsu raj., LV-4J25
Īstenošanas vieta: Jaunpiebalga
Projektā ietvaros veicamās darbības:
(3 līgumi)

1. Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un izbūve, kas ietver:
o jaunu artēzisko urbumu izbūve ūdensgūtnē pie ūdenstorņa un papildus akas (ja nepieciešams);
o jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve ar max jaudu 230 m3/dnn;
o esošā ūdenstorņa rekonstrukcija;
o 3 artēzisko aku slēgšana;
o 1,10 km ūdensvada rekonstrukcija, nomainot avārijas stāvoklī esošus posmus;
o mobilā dīzeļģeneratora piegāde.

2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve, kas ietver:
o jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (jauda 228 m3/d, max 450 m3/d) izbūve;
o kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 0,21 km garumā;
o 2 kanalizācijas sūkņu staciju (jauda 2,8 l/s un 8,3 l/s), t.sk., galvenās stacijas, rekonstrukcija;
o 1 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (jauda 2,8 1/s) izbūve.

3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kas ietver:
o ūdensvadu rekonstrukcija (1,10 km);
o kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija (0,21 km);
o jaunu kanalizācijas kolektoru izbūve {1,30 km);
o jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve (0,72 km);
o 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta apstiprināšanas datums: 04.08.2008

ES fonda aktivitāte, kuras ietvaros
piešķirts ES fonda un
valsts budžeta līdzfinansējums:

 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"
Projekta izmaksas:     Kopējās izmaksas:     2 972 137,03 LVL             
t.sk., kopējās attiecināmās izmaksas: 2 410 297,06 LVL
t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 2 048 725,50 LVL
t.sk., valsts budžeta līdzfinansējums: 129 053,07 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina