Vestulefacebook icon  

Cēsu novada domes komitejas un komisijas

Nosaukums  Priekšsēdētājs  Locekļi Sekretārs

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Administratīvā komisija 

 ico pdf nolikums (pdf)

 Aija Sila  Dainis Šulcs
 Līga Ābelniece
 Rita Lekse
 Valdis   Tirzmalis 

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Iepirkumu komisija

 ico pdf nolikums (pdf)

 Dace Bišere-Valdemiere   Lolita Zariņa
 Guna Leimane
 Salvis Krūmiņš 
 Uldis Ozoliņš
 Signe   Rupaine
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisija  Salvis Krūmiņš  Līga Ābelniece
 Anita Auziņa
 Anita Auziņa
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija  Lolita Zariņa  Gunta Vīksna
 Maija Astrīda Elsta
 Signe Rupaine
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Zemes lietu komisija  Lolita Zariņa  Maija Astrīda Elsta
 Anita Auziņa
 Anita Auziņa
Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Pirmpirkumu tiesību izmantošanas komisija  Lolita Zariņa  Maija Astrīda Elsta
 Anita Auziņa
 Anita Auziņa

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125