Vestulefacebook icon  

ico pdf Par Jaunpiebalgas novada teritorijas atļauto izmantošanu

Ar Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam materiāliem var iepazīties Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (sākot ar 2016.gada 1.augustu), katru darba dienu pašvaldības darba laikā, adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā

weblink ĢeoLatvija, kā arī  weblink Metrum

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina