Vestulefacebook icon  

NOTEIKUMU NOSAUKUMS APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
 DOKUMENTI 
 Jaunpiebalgas novada domes ētikas kodekss
Jaunpiebalgas novada domes ētikas kodekss 04.02.2019. sēdes lēmums Nr.6 (prot. Nr.1,6.§) 01.02.2019.  ico pdf  noteikumi
Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Jaunpiebalgas novada pašvaldībā
Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Jaunpiebalgas novada pašvaldībā 06.01.2020. sēdes lēmums Nr.2 (prot. Nr.1,2.§)

07.01.2020. 

 ico pdf  noteikumi
Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
Jaunpiebalgas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
Ar grozījumiem 2017.gada 8.maija sēdes lēmumu Nr.78 (sēdes protokols Nr.5;4§)

9.05.2017.

 ico pdf  noteikumi
Jaunpiebalgas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
2017.gada 20.marta sēdes lēmums Nr.59 (sēdes protokols Nr.3;20§)

21.03.2017.

 ico pdf  noteikumi
Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā
Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Jaunpiebalgas novadā 2020.gada 20.janvāra sēdes lēmums Nr.18 (sēdes protokols Nr.2;11§)

21.01.2020.

 ico pdf noteikumi 
Kārtība, kādā tiek piešķirtas dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
Noteikumi “Kārtība, kādā tiek piešķirtas dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” 2018.gada 10.jūlija sēdes lēmums Nr.117 (sēdes protokols Nr. 7; 6 §) 11.07.2018.  ico pdf noteikumi 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina