Vestulefacebook icon  

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam
8. Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam 2018.gada 6.augusta lemumu Nr.140 (Nr.8; 10.§) 06.08.2018 ico pdf Jaunatnes politikas stratēģija

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina