Vestulefacebook icon  

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam
5. Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 2014.gada 19.maija sēdes lēmumu Nr.98 (protokols Nr. 5, 3.§.) 20.05.2014 ico pdf Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina