Vestulefacebook icon  

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšana 2021.gada 15.marta sēdes lēmumu Nr.40 (Nr.3; 5.§) 16.03.2021. ico pdf Civilās aizsardzības plāns
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2021.gada 1.februāra sēdes lēmumu Nr.21 (Nr.1; 21.§) 02.02.2021. ico pdf nolikums
Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 2018.gada 6.augusta sēdes lēmumu Nr.134 (Nr.8; 4.§) 06.08.2018. ico pdf nolikums
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldību apvienotas Civilās aizsardzības komisijas (APCAK) pārziņas rajona civilās aizsardzības plāns   . ico pdf Civilās aizsardzības plāns

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina