Vestulefacebook icon  

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 2021. gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 78 (protokols Nr. 6, 1.§.) 27.04.2021  ico pdf Attīstības programma
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.153 (protokols Nr.11, 1.§) 26.09.2018.  ico pdf Attīstības programma
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam Ar grozījumiem, kas veikti saskaņā ar novada domes 2015.gada 9.marta lēmumu Nr.41.(protokols Nr.3, 6.§.) 10.03.2015.  ico pdf Attīstības programma
Jaunpiebalgas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 2014.gada 19.maija sēdes lēmumu Nr.99 (protokols Nr. 5, 4.§.) 20.05.2014.  ico pdf Attīstības programma

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina