Vestulefacebook icon  

Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžets un ziedojumu budžets 2021.gadam

Pamatbudžets 2021.gadam
ico pdf skatīt šeit (pdf)

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 2021.gadam
ico pdf skatīt šeit (pdf)

Saistošie noteikumi “Par Jaunpiebalgas novada domes pamatbudžetu un ziedojumu budžetu 2021.gadam”
ico pdf skatīt šeit (pdf)

Paskaidrojuma raksts Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada budžetam
ico pdf skatīt šeit (pdf)

NOTEIKUMU NOSAUKUMS APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
 DOKUMENTI 
Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība
Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība 15.06.2020. sēdes lēmums Nr.114 (prot. Nr.10,19.§)  16.06.2020.  ico pdf noteikumi
Jaunpiebalgas novada domes budžets un tā apstiprināšanas kārtība  28.10.2019. sēdes lēmums Nr. 162 (prot.13; 3. §) 29.10.2019.  ico pdf noteikumi 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina