Vestulefacebook icon  

Cēsu novada dome apstiprinājusi Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikumu, struktūru un amata vienības. 

Lai nodrošinātu vienotu kultūras pārvaldību, veicinātu kultūras pieejamību novada iedzīvotājiem un Cēsu novada pašvaldībā kopumā, turpinās darbs pie vienotas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" izveides. 

Kultūras pārvaldes struktūrā iekļauti Cēsu novada akreditētie muzeji, kultūras nami (tautas nami, saieta nami) un amatniecības centri. 

Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums ietver tādas funkcijas un uzdevumus, kas paredz rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālās kultūras un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un tautas jaunradi, veicinot kultūras attīstību Cēsu novadā.

Pārvaldes nolikums stāsies spēkā ar šī gada 1.septembri, kad darbu uzsāks pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde". 

Pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikums skatāms ŠEIT, struktūra ŠEIT

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina