Vestulefacebook icon  

Cēsu novada dome apstiprinājusi kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu.

Personas, kurām tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu 100% apmērā:

  • vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9. klase) skolēniem;
  • vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.-12. klase) skolēniem;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem;
  • personālam, kurš veic pedagoģisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē;
  • personālam, kurš veic saimniecisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē.

Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

  • skolēnu pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, Izglītojamo brīvdienās, kā arī dienās, kad mācības izglītības iestādē nenotiek;
  • izglītojamiem, kuri pamatizglītības pakalpojumus saņem ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas;
  • par dienām, kad Izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi; 
  • maršrutos, kuros nodrošināts bezmaksas transports, līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Apstiprinātie noteikumi stāsies spēkā ne ātrāk kā 2022.gada 1.augustā. Braukšanas maksas atvieglojumi būs spēkā, ja personai būs derīga elektroniskā abonementa karte lietošanai maršrutā, ko izsniegs izglītības iestāde.

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina