Vestulefacebook icon  

katolu draudze1   "Mazpurviņi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Mācītājs – prāvests BOGDANOVS VJAČESLAVS (kopš 1998. g.). 50 draudzes locekļi (2004).
Sv. Mises notiek svētdienās plkst. 16:00

Pirmos katoļu dievkalpojumus Jaunpiebalgā 1936. gadā noturēja dekāns A. Piebalgs.
1938. g. tika nopirkta kāda ēka, un to pārbūvēja baznīcas vajadzībām.
Baznīca iesvētīta 1939. gadā.
Dievnams netika izpostīts 2. pasaules kara laikā un darbojās arī PSRS laikā.
Tā ir viena no retajām katoļu baznīcām Ziemeļvidzemē.
Baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Sākotnēji to apkalpoja Siguldas draudzes prāvests J. Grišāns.
Mācītāji: Gulbenes draudzes prāvests J. Mičulis (1947 – 1964, 1974 – 1998),
Gulbenes draudzes prāvests M. Jermacāns (1964 – 1974).
Tagad draudze ietilpst Rīgas arhidiecēzē.

 

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina