facebook icon

Projekts Nr. 10-09-LL29-L413101-000004

ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Finansējums - Ls 738.- (no tā 25% sedz novada dome, bet 75% ES)
Projekta realizācijas laiks – 01.02.2011. – 31.03.2011.

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125