facebook icon

87.

2016.gada 13.augusts
Izstāde – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!"

https://youtu.be/K-L0HEZ6drQ


86.

2016.gada 13.augusts
Jaunpiebalgas ev. lut. Sv. Toma baznīcā
Koncerts - Izvēlies mūziku


85.
2016.gada 29.oktobris 
Viduslaiku dzīres Jaunpiebalgā

84.
2016.gada 16.novembris
Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes 2.daļa

https://youtu.be/-VCXK50wRt0


83.

2016.gada 9.oktobris
Dzejas izrāde "Laikam nemīlēt nevar man sirds"


82.
2016.gada 30.septembris
Muzikāli-intelektuāla spēle "Es mīlu Tevi, Piebalga!"

81.
2016.gada 29.septembris
Piebalgas senās un jaunās amatu prasmes 1.daļa

80.

2016.gada 2.jūlijs
Jaunpiebaldzēnu salidojums "Skolas gadu spēles"
Vēja zvanu spēles - Jaunpiebalgas visusskolā


79.

2016.gada 2.jūlijs
Jaunpiebaldzēnu salidojums "Skolas gadu spēles"
Teātra spēles - Mārtiņa skolā


78.

2016.gada 2.jūlijs
Jaunpiebaldzēnu salidojums "Skolas gadu spēles"
Senlaiku spēles - Pētera skolā


77.

2016.gada 1.jūlijs
Jaunpiebaldzēnu salidojums "Skolas gadu spēles" 
Mūzikas spēles - Jāņa skolā

https://youtu.be/-QCcQMMCr6k

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125