Vestulefacebook icon  

Realizējot Administratīvi teritoriālo reformu, Cēsu novadā centralizēta virkne pašvaldības pakalpojumu un to pārvaldība, taču to pieejamība novadā – arī apvienību pārvaldēs – saglabājas nemainīga.

Līdz šim centralizētas: Cēsu novada Pašvaldības policija, Cēsu novada Bāriņtiesa, Cēsu novada būvvalde un Cēsu novada sociālais dienests. Arī Dzimtsarakstu nodaļa strādā centralizēti. Pilsētu un pagastu bibliotēku darbu pārrauga un organizē Cēsu Centrālā bibliotēka. Visu šo iestāžu darbs tiek vadīts vienoti, bet pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem tas nemaina.

Šo iestāžu nolikumi un saistošie noteikumi aktualizēti un centralizēti visā novadā, nosakot iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanas kārtību, finansiālā atbalsta apmēru u.tml. Iedzīvotāji visus līdz šim nodrošinātos iestāžu pakalpojumus turpina saņemt tuvāk savai dzīvesvietai, un iesniegumus visām šīm iestādēm iespējams iesniegt jebkurā apvienības pārvaldē un to klientu centros.

Centralizēti procesi arī pašvaldības darbības iekšienē – Attīstības, Finanšu, Juridiskā un Komunikācijas un klientu servisa nodaļas no šī gada pirmās darba dienas strādā Cēsu novada Centrālajā administrācijā, speciālistiem strādājot ciešākā sasaistē un plānojot novada attīstību saskaņoti un vienmērīgi visā teritorijā.

Katrā apvienības pārvaldē saglabāta komunālās saimniecības nodaļa un visi tās līdz šim nodrošinātie pakalpojumi.

Pavisam kopā Cēsu novadā ir deviņi Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri: Cēsu pilsētā, Jaunpiebalgas, Liepas, Līgatnes, Nītaures, Priekuļu, Stalbes, Taurenes un Vecpiebalgas pagastos.

Cēsu novada pašvaldībā, tai skaitā, apvienību pārvaldēs, Bāriņtiesā un Cēsu novada Sociālajā dienestā noteikts vienots darba laiks: pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.13.00. Pusdienlaiks visās darba dienās, izņemot piektdienu, noteikts no plkst.12.00-12.30.

Cēsu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kontakti atrodami www.cesis.lv sadaļā Pašvaldība > Par pašvaldību > Kontakti. Apvienībās strādājošo administratīvo darbinieku kontakti vēl aizvien publicēti katras pārvaldes mājaslapā.


Kā ziņots, īstenojot novadu reformu, Cēsu novadā apvienots 21 pagasts un divas pilsētas, kas iepriekš veidoja septiņus dažādus novadus. Plašajā, 2668,13 km2 teritorijā, kurā dzīvo 40924 iedzīvotāju, pašvaldības funkcijas īsteno Cēsu novada centrālā administrācija un sešas apvienību pārvaldes: Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas. 

Aktualitātes

17 Maijs 2022
Jaunpiebalgas apvienības pārvalde aicina Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta iedzīvotājus uz sarunu vakaru 18.maijā plkst.18.00.
17 Maijs 2022
Sestdien, 21.maijā, plkst.18.00 Jaunpiebalgas kultūras namā notiks Latvijas Nacionālā teātra izrāde ...
17 Maijs 2022
Svētdien, 22.maijā, plkst.14.00 Jaunpiebalgas Svētā Toma ev. lut. baznīcā notiks ...
13 Maijs 2022
Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli ...
12 Maijs 2022
Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas ...
12 Maijs 2022
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iemesls izteikt vārdus ''Es ar Tevi lepojos!'' Apzinīgi paveikts ...
11 Maijs 2022
14.maijā Cēsu Vēstures un mākslas muzejs būs atvērts apmeklētājiem. Muzejs gaidīs ciemos no ...

Aktualitates JPPasakumi CN JPDomes lemumi JPdokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Ukraina