facebook icon

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju, apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Jaunpiebalgas kapsētā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētas digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.
Kapsētu digitalizēja uzņēmums SIA „Cemety”, kas veica Jaunpiebalgas kapsētas digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētas karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu. Kopumā uzņēmums pārrakstīja 2000 ierakstus no baznīcas grāmatām, kurā ieraksti fiksēti no 1912.gada un secināts, ka vecākais apbedījums Jaunpiebalgas kapsētā ir apglabāts 1749.gadā.
Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji var apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, sniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījumam izveidots atsevišķs fails, kurā pieejama informācija par apbedītajiem un apbedījuma vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama informācija par kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija.
Turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē https://cemety.lv/public/maps/994 pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi.

Signe Rupaine, Sabiedrisko attiecību speciāliste/Iepirkumu tehniskā sekretāre

Aktualitātes

aktualitatespasakumidomes lemumidokumentiiepirkumipakalpojumi

Autortiesības © 2021 Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125