Paziņojums par medību nomas tiesībām Drukāt
Pirmdiena, 06 novembris 2017 11:07

medibasJaunpiebalgas novada dome 2017.gada 30.oktobrī ir saņēmusi juridiskas personas iesniegumu par vēlmi noslēgt medību tiesību nomas līgumu par šādām medību platībām:
1. zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 005 0099, platība 3,02 ha;
2. zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 001 0031, platība 2,50 ha;
3. zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4298 004 0051, platība 1,05 ha.
Atbilstoši Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 20.marta noteikumu “Jaunpiebalgas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 5.1.2.apakšpunktam citu pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami Jaunpiebalgas novada domei četrpadsmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 06 novembris 2017 11:10
 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux