Neapbūvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsole Drukāt
Ceturtdiena, 08 jūnijs 2017 15:57

izsolePaziņojums par Neapbūvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoli Jaunpiebalgas novadā
Ar Jaunpiebalgas novada domes 08.05.2017. sēdes lēmumu Nr. 91, tika apstiprināti Neapbūvētu lauku apvidus zemes nomas tiesību izsoles noteikumi, nosakot, ka:
1. Izsole notiek 2017.gada 12.jūlijā plkst. 10:00
2. Izsoles norises vieta: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novada domes 12. kabinetā.
3. Nomas objekta lietošanas mērķis-. Lauksaimniecība (šifrs 0101)
4. Nomas līgums slēdzams uz 5 (pieciem) gadiem.
5. Izsoles solis EUR 10,00 (desmit euro 00 centi). Izsole pirmreizēja ar augšupejošu soli.
6. Pretendentu pieteikšanās termiņš no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2017.gada 11. jūlija plkst. 16.00.
7. Ar izsoles Objektu var iepazīties līdz 2017.gada 11.jūlijam, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Jaunpiebalgas novada domes nekustamā īpašuma speciālisti pa tālruni 64107902
8. Izsoles noteikumi un nomas līguma projekts Jaunpiebalgas novada mājas lapā www.jaunpiebalga.lv

Izsoles objekti:

Nr.p.k. Nekustamā īpsūma nosaukums Kadastra numurs Platība (ha) Sākotnējā nomas maksa gadā (EUR) Nodrošinājuma nauda (EUR) Izsoles datums Laiks vieta
 1 “Kalna Avotiņi”, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads   4298 003 0243  9.29 44.09 44.09 12.07.2017.
Plkst. 10:00
Kabinets. Nr.12

 

ico pdf Izsoles noteikumi (pdf)

 
Joomla15 Appliance - Powered by TurnKey Linux