Drukāt

Ar 2013.gada 7.janvāri darbojas Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta pakalpojumu punkts Dārza ielā 4-14, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pakalpojumu punkta darba laiks:

P.  8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 18:00
O. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00
T. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 17:00
C. off atslega
P. 8:30 open atslega 12:00 off atslega 12:30 open atslega 16:00
S. off atslega
S. off atslega

Pakalpojumu punkta pārzine Elza Misiņa, tālrunis +371 26332286

Pakalpojumu punktā iedzīvotājiem tiek sniegti pakalpojumi:

Veļas mazgāšanas pakalpojums tiek piedāvāts:

 Dušas pakalpojums tiek piedāvāts:

Psihologa pakalpojums - pamatojoties uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.