facebook icon

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES
REĢISTRĀCIJAS NR. 90000031033
GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS NOVADS

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Jaunpiebalgas novada domes pircēja profils, sākot ar 2019. gada martu, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Šajā profilā tiek ievietota informācija par Jaunpiebalgas novada domes plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 Identifikācijas numurs   Iepirkuma priekšmets   Iepirkuma dokumentācija 
JND 2020/07 Grants seguma atjaunošana Jaunpiebalgas pašvaldības ceļiem eis Dokumentācija
JND 2020/06 Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes iestādēm eis Dokumentācija
JND 2020/05 Degvielas piegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām eis Dokumentācija
JND 2020/04 Jaunas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām eis Dokumentācija
JND 2020/03 Siltumenerģijas piegāde Jaunpiebalgas novada domes iestādēm eis Dokumentācija
JND 2020/02 Jaunpiebalgas pašvaldības autoceļu un ielu klātnes planēšana un profilēšana eis Dokumentācija
JND 2020/01/ELFLA Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas telpu labiekārtošana (telpu vienkāršotā atjaunošana) eis Dokumentācija

 

 

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125