facebook icon

Projekts: "Mūzikas koks – dīdžeju zars"

Īstenots laika posmā no 2016. gada 4. jūnija līdz 15. decembrim ar VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonda) atbalstu.
Jaunpiebalgas kultūras nams meklē arvien jaunas iespējas, kā piesaistīt novada jauniešu interesi un līdzdarbību kultūras dzīvei, piedāvājot šai mērķauditorijai paredzētus pasākumus un aktivitātes. Tieši jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem jāpievērš lielāka uzmanība un jāpiedāvā alternatīvas dažādām izklaidēm, kurām būtu pievienotā vērtība – zināšanas un prasmes -, jo šajā vecumā jauniešiem veidojas un nobriest personība, un šai vecuma grupai Jaunpiebalgā ir vismazāk piemērotu pasākumu. Tāpēc ir nepieciešams veidot papildus nodarbes, kurās ļaut jauniešiem izpausties radoši un arī uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, līdzdarbojoties kultūras pasākumu veidošanā un organizēšanā.

Projekta mērķis ir veicināt lokālpatriotismu un attīstīt kultūras daudzveidību Jaunpiebalgas novadā, izglītojot un iesaistot jauniešus aktivitātēs, kas saistītas ar muzicēšanas un muzikālās jaunrades attīstīšanu.

Projekta rezultāti ir apgūtas dīdžeju un vīdžeju mākslas pamatprasmes, elektroniskās mūzikas veidošanas pamatprincipi un darbs ar šim nolūkam paredzētajām mūsdienu tehnoloģijām, nodrošināta iespēja jauniešiem pielietot apgūtās prasmes Jaunpiebalgas kultūras nama un Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu centra rīkotajos pasākumos, paplašināts jauniešu redzesloks un veicināts radošums mūzikas jomā, veicināta jauniešu sadarbība un iniciatīva kopienas attīstībā.

Projekta īstenotāji ir Jaunpiebalgas kultūras nams sadarbībā ar Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu interešu centru “Tagad”, kā arī Jauniebalgas Mūzikas un mākslas skolu, Zosēnu jauniešu interešu centru “Gribu – varu - daru”, Māri Skuju ( DJ SairaM) un Kristiānu Kalniņu ( DJ Lady Krii).

Projekta finansējums
VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonda) piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir 2900,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1656.00 EUR. Kopējais projekta finansējums 4556.00 EUR.
Projekta vadītāja Agnese Zēbolde

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125