facebook icon

Projekts „Vidzemes ganiņš” īstenots!
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019.gada projektu konkursa ietvaros tika iesniegts un atbalstīts projekta iesniegums.
Projekts īstenots no 2019. gada 22.augusta līdz 2019.gada 30. novembrim.
Projekta mērķis
Vidzemes ganu tradīcijas izpēte un pierakstīto ganu dziesmu iedzīvināšana vietējā kopienā, tā popularizējot un saglabājot Vidzemes reģionam raksturīgās tradīcijas un kultūrvides mantojumu.
Projekta rezultāti
Projekta īstenošanas ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes:
 1. Jaunpiebalgas folkloras kopas dalībnieki devās mācību ekskursijā, lai apmeklētu Latvijas Folkloras krātuvi, kurā iepazina folkloras vienību glabāšanas vērtību un nozīmi, apskatīja 20. gs. sākumā Jaunpiebalgas skolēnu iesūtītos folkloras materiālus;
 2. Projekta ietvaros ganu tradīcijas tika izpētītas, intervējot cilvēkus, kas bērnībā ir gājuši ganos, atspoguļojot Jaunpiebalgas, Mazsalacas un Mūrmuižas ganu gaitas. Trīs intervijās piedalījās arī Jaunpiebalgas folkloras kopas dalībnieki, lai iepazītu folkloras izpētes metodiku;
 3. Sadarbojoties ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēniem tika veikta anketēšanas, lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaistīšanu vietējās ganu tradīcijas apzināšanā;
 4. Etnomūziķes, postfolkloras ansambļa “Tautumeitas” dalībnieces Laumas Bērzas vadībā norisinājās ganu dziesmu meistarklases, kuru laikā tika apgūtas Vidzemē pierakstītās ganu dziesmas no Lejasciema, Vestienas, Vējavas, Jaungulbenes, Madonas, Ērgļiem un Jaunpiebalgas;
 5. Projekta noslēguma tika organizēts prezentācijas koncerts, kurā Jaunpiebalgas folkloras kopas dalībnieki Jaunpiebalgas sākumskolas skolēniem sniedza ieskatu par “Vidzemes ganiņa” ikdienu.
Kopumā projekta rezultātā bērni un jaunieši iepazina folkloras vākšanas tradīcijas un tās nozīmīgumu Latvijas kultūras mantojumā. Apgūstot Vidzemes augstienē pierakstītās ganu dziesmas, kas ir specifisks un neierasts vokālais darbs, paplašinājies folkloras kopas vokālās kvalitātes un bagātinājies repertuārs. Tika apkopotas mūsdienās vēl atmiņās esošās piebaldzēnu ganu gaitas iepazītās tradīcijas.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas kultūras ar Jaunpiebalgas novada domi, ar Latvijas valsts meža un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2019 līdzfinansējumu.
Projekta finansējums
Kopējās projekta izmaksas 2030,00 EUR, no VKKF finansējums 1230,00 EUR, Jaunpiebalgas novada domes līdzfinansējums 800,00 EUR.
Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125