facebook icon

Projekta nosaukums: „Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas mehāniskās valces iegāde metāla darbnīcai”

Projekts īstenots laika posmā no 2017.gada 24. februāra līdz 2017.gada 12.maijam ar VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonda) atbalstu.
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastikās mākslas programmas pilnveidošanai, VKKF konkursā „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā”, tika iegādāta valce metāla darbnīcai.
Mākslas programmas priekšmetā DARBS MATERIĀLĀ tiek sniegta apmācība darbam ar metālu. Iespējams gūt pamatiemaņas un pielietot tās mācību uzdevumu realizācijā. Pasniedzējs Oskars Rozenblats māca audzēkņiem darināt arheoloģisko rotu elementus un rotas. Mācību procesā tiek sniegtas zināšanas, kas dod iespēju pašam patstāvīgi izgatavot savus izstrādājumus no materiāla - metāls.
Projekta mērķis
Papildināt nepieciešamo materiālo bāzi metāla darbnīcā, kas dod iespēju sniegt kvalitatīvas zināšanas profesionālās mākslas izglītības jomā.
Projekta rezultāti
Projekta ietvaros ir iegādāta valce metāla darbnīcai. Ar to strādās mākslas skolas audzēkņi, studijas “Piebaldzēni” dalībnieki. Vasaras praksēs darbnīca būs pieejama Latvijas mākslas skolu un mākslas studentu vajadzībām, kā arī starptautisko projektu dalībniekiem.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs ir Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu un Jaunpiebalgas novada domi.
Projekta finansējums
VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonds) piešķirtais finansējums projekta īstenošanai 896,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 225,00 EUR. Kopējais projekta finansējums 1121,00 EUR
Projekta vadītāja
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas vadītāja Sandra Strēle

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125