facebook icon

Projekts Pikolo flautas iegāde Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai

Īstenots laika posmā no 2018. gada 03. aprīļa līdz 20. septembrim ar VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda) atbalstu.
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola darbojas kopš 1986. gada un no skolas dibināšanas brīža skolā darbojas arī Flautas klase.
Flautas klase ir otra lielākā klase skolā. Tajā šobrīd mācās 12 audzēkņi. Flautas spēles audzēkņi ļoti aktīvi iesaistās koncertdarbībā ārpus skolas un regulāri pārstāv skolu konkursos, iegūstot labus rezultātus. Pēdējo 3 gadu laikā flautas spēles audzēkņi veiksmīgi piedalījušies konkursos arī pikolo flautu kategorijā un ieņēmuši godalgotas vietas. 2016. g. E. Skutāne (7. kl.) ieguva 2. vietu. Pēdējā konkursā, 2018. g. T. Rukmanei (4. kl.) 3. vieta, kaut arī nācās spēlēt uz „lienēta” instrumenta, jo nedēļu pirms konkursa skolas esaošajam instrumentam radās tehniski bojājumi.
Pateicoties tam, ka ir izdevies piesaistīt pedagogu, kas var darboties ar pūtēju orķestri (to vadīt un veidot speciāli skolas orķestra sastāvam atbilstošas partitūras) skolā ir izveidota muzikāla vienība – orķestris, kas palīdz nodrošināt audzēkņu izglītošanu priekšmetā „Kolektīvā muzicēšana”, dodot iespēju skolēniem iegūt pieredzi muzicējot kolēktīvā. Arī darbā ar orķestri ir nepieciešama pikolo flauta, tādējādi dodot iespēju skolēniem apgūt lielajai flautai radniecīgo pikolo flautu un bagātināt orķestra skanējumu. Iespēja spēlēt pikolo flautu skolēnos rada vēlmi rūpīgāk spēlēt savu pamata instrumentu lielo flautu, jo pikolo flauta tiek piedāvāta kā papildus iespēja, balva par padarīto.
Instrumenta iegāde dos iepēju dažādot kolektīvās muzicēšanas formas (dažādu sastāvu mazie muzikālie kolektīvi) jaukti instrumentu ansambļi. Svarīgs kopskaņas elements ir labs instruments ar iespēju pilnveidot ne tikai tehniskās un virtuozās kvalitātes, bet arī toņa izkopšanu, kas ir būtisks mākslinieciskās kvalitātes elements.

Projekta mērķis
Uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi, dot iespēju skolas audzēkņiem attīstīt

Projekta rezultāti
Projekta laikā iegādātais instruments pikolo flauta „3TPW” tiks izmantots mācību procesa nodrošināšanai un dažādošanai gan spēlējot instrumentu solo, gan dažādos muzikālos sastāvos. Svarīgi, ka būs iespēja papildināt orķestra instrumentāriju, radot iespēju veidot dažādākas partitūras. Flautas spēles audzēņiem būs iespēja ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iepazīties ar pikolo flautu.
Projekta rezultātā varēsim turpināt nodrošināt mūzikas skolas audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību procesā, kas, savukārt, ļaus turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās koncerttradīcijas. Turpināsim virzīt audzēkņus uz izcilību, piedaloties konkursos, festivālos, koncertos, projektos un citos skolas, novada un ārpusskolas pasākumos.
Projekta īstenotāji
Projekta īstenotājs Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, ko pārstāv skolas direktore Aija Sila sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi.
Flautas spēles pasniedzējas – Aija Silakalne, Sandra Briede

Projekta kopējā tāme

N.p.k.

Budžeta
kategorijas
kods
EKK
Rādītāju
nosaukums
 Pamatlīdzekļi 

No VKKF
pieprasītais
 finansējums 
EUR

 Līdzfinansējums 

EUR

 Summa 
kopā
EUR
1. 5239  Pikolo flautu
„Trevor James
3TPW”
600.00 198.60 798.60
Kopā 600,00 198,60 798,60

Projekta ietvaros instrumentu iegādājāmies SIA „RDL Mūzikas Centrs”.
Skolas direktore – A. Sila

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125