facebook icon

"Avīze Piebaldzēniem" 2019.gada jūlija/augusta numurā

2019 veselibas diena


"Avīze Piebaldzēniem" 2019.gada aprīļa numurā

2019 nujosana


"Avīze Piebaldzēniem" 2018.gada eptembra numurā

projekts

Autortiesības © 2019 Jaunpiebalgas novada dome. Visas tiesības aizsargātas.
Reģistrācijas Nr. 90000031033  Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125